VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Apáca viccek #6/6

Egy apáca stoppol az úton, felveszi egy fiatal nő. A nő egy Mercedes autóban ül, karján kilószám az arany ékszerek, a hátsó ülésen egy jól láthatóan valódi nercbunda. Kérdezősködik az apáca:
- Honnan van ez a gyönyörű autója?
- Van egy gazdag bankár barátom, az vette a megismerkedésünk egyéves évfordulójára.
- És ezek a csodás ékszerek?
- Óh, ismerek egy arab sejket, imádja az európai nőket, ahányszor vele töltöttem egy éjszakát, mindig meglepett egy-egy arannyal.
- Hát ez a csodás nercbunda?
- Az meg egy diplomata barátomtól van, amikor elutazott egy hosszú kiküldetésre, azért vette, nehogy elhagyjam. Hazaér az apáca. Este már lefekszik aludni, mikor kopognak az ajtón. Kikiabál:
- Elmész Péter atya a p***ába a pilótakekszeiddel!

Fickó stoppol, megáll egy apáca. Elindulnak, a fickó csak bámulja az apácát kigúvadt szemekkel. Az apáca végül megkérdi:
- Uram, mi a csudát bámul annyira?
- Hát, tudja, régi vágyam, hogy megcsókoljak egy apácát.
- Elvileg nincs akadálya - mondja az apáca - de nőtlennek kell lenned és katolikusnak.
- Az vagyok, az vagyok - mondja a fickó.
Kiszállnak, a fickó megcsókolja az apácát. Mikor mennek vissza az autóhoz, a fickó elkezd sírni.
- Most meg miért sírsz - kérdi az apáca.
- Vétkeztem - mondja a fickó - nős vagyok és zsidó…
- Annyi baj legyen - így az apáca - én meg Józsi vagyok és jelmezbálba megyek…

- Mi az? Fekete, fehér és gurul?
- Felbukott apáca.

A papbácsi kocsival megy a templomába. Meglát egy gyalogoló apácát. Megáll, és felajánlja, hogy elviszi a kolostorba. Az apáca beül, keresztbe rakja a lábát és kivillantja a combját. A pap nem állja meg, hogy ne fixírozza, néhány pillanatra el is veszti az uralmát a kocsi fölött. Miután visszatereli a kocsit a saját sávjába, hirtelen megfogja az apáca combját, aki a szemébe néz és azt kérdezi:
- Atyám, emlékszik a 129. zsoltárra?
A pap szégyenkezve elnézést kér az apácától. Kis idő múlva, engedve a kísértésnek, kihasználja a sebességváltás adta lehetőséget és újrakezdi, mire az apáca:
- Atyám, emlékezzen a 129. zsoltárra!
Újabb füligpirulás, újabb elnézéskérés, újabb dadogás:
- Bocsánatát kérem nővér, legyőzött a test gyarlósága!
Odaérnek a kolostorhoz, az apáca egy szó nélkül kiszáll és egy utolsó, jelentőségteljes pillantást vet a papra. A pap gyorsan előveszi a Bibliát, megkeresi a 129. zsoltárt és ezt olvassa: "Ne állj meg utadon, törekedj minél feljebb jutni, és tied lesz a mennyeknek országa."

Olga nővér a zárdaablaknál ül, s az otthonról kapott levelet bontogatja. Talál benne egy tízdollárost. Lenéz az ablakból és meglát egy rongyosan öltözött embert, aki a lámpaoszlophoz támaszkodva álldogál. Olga nővér gyorsan ráírja egy darab papírra: "Van remény - Olga nővér". Becsomagolja a tízdollárost és ledobja az ember lába elé. Az felemeli, majd értetlen arccal megbillenti a kalapját és elmegy. Másnap szólnak a nővérnek, hogy egy ember mindenáron beszélni akar vele. Olga nővér lemegy a kapuhoz és ott találja a tegnapi embert, aki szó nélkül átnyújt neki egy köteg bankjegyet.
- Hát ez meg mi? - kérdezi a nővér.
- Hatvan dollár. A nyereménye. A "Van Remény" nevű ló öt az egyhez befutott!

Apáca viccek

Kovács be akar lépni az ivó klubba, ezért elmegy, és bekopog az ajtójukon. Tóth nyitja ki, és megkérdezi:
- Mit akarsz Kovács?
- Be akarok lépni a klubbotokba.
- Semmi akadálya Kovács. Meg kell igyál 3 liter vodkát, azután el kell menned az erdőbe és le kell vágnod egy medve fejét, azután le kell menned a faluba, majd meg kell erőszakolnod egy apácat.
- Semmi gond, utána tag leszek?
- Igen.
Kovács felhúzza a 3 liter vodkát és eltántorog. Eltelik egy hét, Kovács sehol. Eltelik 10 nap, Kovács sehol. A 12.-dik napon kopognak a klub ajtaján. Kovács tiszta vér. Tóth megkérdi:
- Hát veled mi törtent?!
- Ne is kérdezd, inkább azt mondd, hol van az a rohadt apáca, akinek a fejét le kell vágjam!!!

Egy bika kerget egy apácát.
- Bika! Bika! - kiabál az apáca.
Így rohannak tovább, az apáca elől és a bika utána.
- Bika! Bika! - kiabál egyre hangosabban az apáca.
Az apáca meglát egy sűrű bozótot s beugrik mögé. A bika meg utána.
- Bika! Bika! - egyre elhalkulóbb hangon, majd szinte suttogva:
- Bikuci! Bikuci!

6 / 6