VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Cigány viccek #20/47

Bemegy a nyolcgyerekes roma asszony az önkormányzathoz, hogy segélyt kérjen. Az írnok megkérdezi tőle a gyerekei nevét. Azt mondja az asszony:
- Laji, Laji, Laji, Laji, Laji, Laji, Laji és Laji...
- Hogy lehet nyolc srácnak egyforma nevet adni? - álmélkodik a tisztviselő. - Mit csinál például, ha ebédelni hívja őket?
- Csak elkiáltom magam, hogy Laji, és akkor mind odajön.
- Jó, de mit csinál, ha azt akarja,hogy csak az egyikük jöjjön?
- Akkor csak a vezetéknevüket mondom.

Megy az afrikai erdőben a cigány házaspár. Egyszer csak megzörren a hátuk mögött a bokor. Az asszony megkérdezi:
- Mi volt ez?
- Antilop. - néz hátra az ura.
Mire az asszony:
- Há' nem megmondtam, hogy a purdét hagyjuk otthon!?

Két roma beszélget:
- Mikor voltál legutóbb könyvtárban?
- Két éve.
- És mit vittél ki?
- A fénymásolót meg a videót!

Két roma muzsikus beszélget:
- Te miért rejszolsz a cintányérra?
- Mert nem akartam nagydobra verni!

Lovat ad el a vásárban a cigány. Műveltségével akar imponálni vevőjének, s így ajánlja a lovat:
- Olyan ez a ló, hogyha béfogalmazványozom a szekér elé, s indítványba hozom, hát nincs az az erőszak, amely megállapodásra bírná.

A cigány elmegy a szemorvoshoz, mert látászavarokkal küszködik. Az orvos leülteti a tábla elé pár méterre és így szól:
- El tudja olvasni?
- Nem. - válaszolja a cigány.
Az orvos egy próbaszemüveget tesz fel neki: - és így?
- Így sem.
Ez így megy egy jó darabig. Mikor a cigány már a legerősebb szemüvegre is rázza a fejét az orvos rárivall:
- Maga ugrat engem!
- Dehogy ugratom drága doktor úr, csakhogy én nem tudok olvasni!

Gazsit megkérdezik a cellatársai:
- Miért ítéltek el, Gazsi?
- Kutatásért.
- Miért? Mit és hol kutattál?
- A munkásszállón a szekrényeket.

Cigány viccek

A cigánynak ötöse van a lottón. Vesz egy Mercit, majd mikor a Vlll. kerületben kocsikázik, kipukkan a kereke. Kiszáll, hogy kicserélje. Épp nekilát, mikor látja, hogy egy másik cigány egy téglával betöri a szélvédőt.
- Há' de Gázsi! Mit csiná'sz?
- Amíg te leszeded a kerekeket, addig én meg viszem a rádiót!

Két cigány képviselő találkozik 2085-ben a Parlament folyosóján. Így az egyik:
- Dikk, Gazsi, szerinted mit kezdjünk ezzel a magyar kérdéssel...?

- Mi az? Gyufásdobozban csótány?
- ???
- Cigány Tamagocsi.

A prímás látva a politikában végbemenő folyamatokat, elhatározza, hogy kéri felvételét a kommunista pártba. El is megy a párttitkárhoz s bejelenti szándékát.
- Aztán miért döntöttél így, prímás? - kérdezi a párttitkár.
- Há' rájöttem, hogy kommunisták akarják a legjobbat, s a marxizmus-leninizmus a legkiválóbb eszme.
- Jól van, épp most ülésezik a vezetőség, majd megtárgyaljuk a kérelmedet, addig várj itt kinn. jó félórányi várakozás után kijön a párttitkár és közli a prímással:
- Sajnos, nem vehetünk fel a pártba.
- Aztán miért nem?
- Tudod, amikor 1944 őszén a nyilasok kerültek hatalomra, Szálasiék ünnepséget rendeztek a várban, és ott te húztad nekik a talpalávalót.
- Há' bizony ez így volt - ismeri be a prímás, és lógó orral távozik.
Otthon a felesége megkérdezi tőle:
- Na Zsiga, fölvettek a pártba?
- Nem a csuda vigye el! - feleli búskomoran a prímás.
- És miért nem?
- A vezetőség azért utasított el, mert 44-ben, amikor a nyilasok ünnepséget rendeztek a várban hatalomra kerülésük örömére, én húztam nekik a talpalávalót.
- Te szerencsétlen, hát miért nem tudtad ezt letagadni a vezetőség előtt?
- Nem lehetett, mert mind ott volt!

20 / 47