VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Katonai viccek #5/14

- Mi az? Feldobod, semmi, leesik, egy tank.
- Orosz hadicsel.
- És mi az? Feldobod, semmi, leesik semmi.
- A magyarok is próbálkoztak.

Katonai viccek

Az ellenőrző tiszt a felsorakozott katonákhoz:
- Kinek nagy a bakancsa?
- Jelentem, nekem - feleli Kovács honvéd.
- Délután jelentkezzen a raktárban, kicserélik!
- Nem szükséges, jelentem, a lábam is nagy.

A csata végeztével az ezredes magához hívatja a katonákat, és mindenkitől megkérdezi, hogy milyen hőstettet hajtott végre a csatában.
- Én levágtam egy ember lábát! - húzza ki magát egy vézna kis katona.
- Jobban tette volna, hogy ha a fejét vágta volna le! - válaszolja az ezredes.
Mire a vézna kis katona:
- Feje már nem volt szegénynek.

Este a falusi moziban megy a film. A film közepén érkezik egy katona, és leül egy fiatal lány mellé. Vége a filmnek, felkapcsolják a villanyt, a katona mögötti sorban egy öreg néni felkiált.
- Úristen, itt kefélnek!
Mire a fiatal lány:
- Te jó ég! És pont engemet!

- Mondd fiam, és szidtak ott téged a seregben?
- Engem nem, Édesanyám. Inkább magát.

Kovács tizedes elesik a háborúban. A hadparancsnokságon egy őrnagyot bíznak meg, hogy személyesen közölje a tizedes feleségével a szomorú hírt. Az őrnagy sokáig gondolkozik, hogy lenne legegyszerűbben letudni a dolgot. Végül becsönget az asszonyhoz.
- Elnézést, özvegy Kovácsné?
- Nem.
- De.

Katonaságban megkérdik az újoncot:
- Hová szeretne kerülni?
- A vezérkarba.
- Maga hülye?
- Miért, az feltétel?

Egy katona megy hazafelé, és mikor egy sűrű, sötét erdőn halad át, elébe toppan egy ronda boszorkány, vállán egy rakás rőzsével.
- Na te katona! -szól a boszorka.- Tudom én, hogy mire vágysz! Ha kitalálod, mi ez itt a vállamon, akkor a tied leszek!
A katonának nincs gusztusa a csúnya öregasszonyhoz, ezért így szól:
- Ööö, fóka!
- Na jól van, ez még határeset. Elfogadom!

Három tábornok találkozik, és a katonáikkal dicsekszenek egymásnak. Az első tábornok kiadja a parancsot az egyik közlegénynek:
- Másszon fel az árbocra!
A közlegény végrehajtja a parancsot, a tábornok pedig büszkén azt mondja:
- No, ezt nevezem én bátorságnak!
A második tábornok azt a parancsot adja az egyik közlegényének:
- Másszon fel az árbocra teljes menetfelszerelésében!
A közlegény engedelmeskedik, a tábornok elégedett:
- No, ezt nevezem én bátorságnak!
A harmadik tábornok is parancsot ad egyik közlegényének:
- Másszon fel az árbocra teljes menetfelszerelésében, és közben tisztelegjen!
- Magának elment az esze? - kérdi a közlegény, mire a tábornok a másik kettőnek:
- No, látják, ezt nevezem én bátorságnak!

Az első világháborúban három hadnagy azzal jelentkezett az orvos alezredeshez, hogy szereljék le őket.
- Maga miért akar leszerelni? - kérdezi az elsőt.
- Jelentem, gyomorbeteg vagyok.
- Fél gyomorral is szolgálunk a hadseregben! - jön a rövid válasz.
- És maga? - kérdezi a másodikat.
- Jelentem, tüdőbeteg vagyok.
- Fél tüdővel is szolgálunk a hadseregben! - hangzik a válasz.
- Hát maga? - kérdezi a harmadikat.
- Jelentem, hülye vagyok.
Az orvos éppen kezdte volna a szokásos mondókáját, majd a felénél megállt és elordította magát:
- Leszerelni!

5 / 14