VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Katonai viccek #8/14

Katonák üldözik a partizánokat. A partizánok gondolnak egyet és elrejtőznek egy kútban. Mit ad Isten, a katonák pont a kút mellett állnak meg tanakodni, hogy akkor most mi legyen.
- Talán bemenekültek az erdőbe - mondja egy katona.
- Talán bemenekültek az erdőbe - jön a visszhang a kútból.
- Talán lemásztak a kútba - mondja egy másik katona.
- Talán lemásztak a kútba - jön a visszhang a kútból.
- Talán lekéne dobni a kútba egy kézigránátot -mondja a parancsnok.
Mire a hang a kútból:
- Talán bemenekültek az erdőbe!

A csata előtt az őrmester parancsba adja, hogy mindenki fogjon ásót és ásson egy mély gödröt magának fedezékképpen.
Az egyik katona megkérdezi:
- Uram, miért kell nekünk most itt még gödröt is ásnunk?
- Azért fiam, mert ha támad az ellenség, akkor így fedezékben maradva tudunk védekezni.
- Szerintem inkább mi támadjuk meg őket, és ássanak ők gödröt...

Katonai viccek

Az őrmester kiáll az újoncok elé:
- Na ide figyeljenek! Van maguk között érettségizett?
- Jelen, őrmester elvtárs! - szól valaki.
- Na, ha maga olyan okos, akkor mondja meg, hogy hány fokon forr a víz!
- Jelentem, száz fokon!
- Maga marha! Kilencven!
- De jelentem őrmester elvtárs, hogy száz fokon!
- Ne pofázzon! Azt mondtam hogy kilencven!
- Értettem, őrmester elvtárs!
Másnap ismét eligazítás folyik. Az őrmester így szól:
- Na hol van az az érettségizett?
- Jelen, őrmester elvtárs!
- Na ide figyeljen, magának volt igaza. A kilencven fok az a derékszög.

Az erdei út szélén egy fiatalasszony megállít egy lovaskocsit:
- Bátyám, elvinne-e Kolozsvárra?
- El bizony, ugorjon csak fel!
Mennek tovább, egyszercsak megszólal a kocsis:
- A héten már maga a harmadik várandós asszony, akit Kolozsvárra viszek!
- Nem vagyok én várandós.
- De nem is értünk még oda!


Az iraki határon egy amerikai járőr talál egy halott iraki és egy véres fejű amerikai katonát. Odamennek az életben maradt amerikai katonához, nagy nehezen magához térítik. Kérdik tőle, mi történt?
- Tudjátok, éppen járőröztem, amikor megláttam ezt a szerencsétlen irakit. Odakiáltottam neki: "Szaddám Husszein egy idióta barom!" Ő meg visszakiáltott: "Bill Clinton egy idióta barom!" Aztán amikor egymás kezét rázogattuk, meg hátbaveregettük egymást, elütött egy kamion.

A fiatal katonatiszt így szól a barátjához:
- Képzeld megnősülök. Eljönnél tanúnak?
- Természetesen. Soha nem szoktam cserbenhagyni a bajtársaimat, ha szerencsétlenség éri őket.

A seregben meghal Kovács honvéd, és elküldik az egyik őrmestert a hírrel a feleséghez, azzal, hogy kíméletesen mondja el neki. El is megy, becsönget, kijön egy nő, mire az őrmester megkérdezi:
- Özvegy Kovácsné?
- Nem.
- De!

Az egyik katona híresen rossz céllövő volt. A lövészeten mindig biztos távolságban tartózkodtak tőle, de egy idő után elhatározták, hogy jelentik a dolgot a feletesüknek. Nagy meglepetésükre azonban csak mosolygott.
- Tudok róla. De meggyőződésem, hogy hasznukra válik! -mondta, majd értetlen tekintetüket látva hozzátette:
- Amíg ő a lövészetet végzi, addig maguk gyakorolhatják a fedezékbe vonulást!

- Mit mond az angol gyalogos katona amikor kilőtték az összes páncélozott járművet körülöttük?
- No tanks...!

- Mi a legnehezebb a menetgyakorlataban?
- Jelentem, az üres kulacs!

Doki a sorozáson:
- Tolja le a nadrágját és hajoljon előre! - Dohányzik?
- Miért, kormos?

Három tábornok a Nílus partján vitatkozik, kinek van jobb katonája. Az amerikai bizonyításképpen odaszól katonájának:
- Joe, a krokodil! Joe be is ugrik, örvénylő víz, küzdelem, pár perc múlva kihozza a döglött krokodilt. Jön az orosz tábornok:
- Ivan, dva krokogyili! Iván is ugrik, habzik a víz, küzdelem, de hozza a két döglött krokodilt. A magyar:
- Á, gyerekek, ez semmi, nálunk ezt otthon az asszonyok csinálják!
- Hogyhogy? Bizonyítsd be! - kéri meg a másik kettő.
- János, hozzon három krokodilt!
- Hozzon az anyád!

A laktanyában kolerajárvány tör ki. A vezetőség elrendeli, hogy figyeljék a mellékhelységet. Egyik éjszaka Kovács közlegényt felverik az álmából:
- Azonnal jöjjön velünk, mert maga kolerás!
- Honnan veszik?
- Megfigyeltük, hogy tizenegyszer ment egymás után a mellékhelységbe.
- Az igaz, de tízszer foglalt volt.

Kihallgatás a laktanyában:
- Alezredes elvtárs, kérem engedélyezni hétvégi eltávozásomat!
- Szolgálatban lesz, honvéd elvtárs, de rá se rántson, majd a jövő héten mehet.
- De alzredes elvtárs, akkor inkább rá rántok!

8 / 14