VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Murphy viccek #48/63

Ha két, egymással inkompatibilis műszaki megoldás verseng egymással a piacon, akkor a silányabb kerekedik felül.

A biztosítás mindenre kiterjed, kivéve arra, ami megtörténik.

Utasításokat csak szóban adj! Soha ne írj le semmit, amit valaki betehet a kinyírásodra nyitott dossziéba!

Az, hogy jogászok alkotják meg a törvényeket, éppolyan képtelenség, mintha orvosok alkotnák meg a betegségeket.

Soha ne vitatkozz hülyével - a többiek esetleg összetévesztenek vele!

A folyamatmódosításhoz szükséges erőfeszítés az idő előrehaladtával mértani haladványban növekszik.

Csak az találja meg biztosan, amit keres ebben az életben, aki folyton a hibákat keresi.

Ha többféle dolog is elromolhat, biztos, hogy az romlik el közülük, amelyik a legnagyobb kárt okozza.

A műtőben töltött idő fordítottan arányos az előzetes aggódás időtartamával.

Minél egészségesebb a kórházigazgatás, annál betegebbek a páciensek.

Minél előnyösebb ajánlatot kap bűnös ügyfeled a vádalku során, annál inkább meg lesz győződve saját ártatlanságáról.

Semmi sem ideiglenesebb, mint az, amit állandónak neveznek.

1. Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná válik, ha elég bizottsági ülésen vitatják meg.
2. Mihelyt valaki előadja a tervezet tönkretételének módozatát, azonnal jóváhagyják, mint legésszerűbb megoldást.
3. Miután sikerült a tervezetet tönkretenni, azok, akik annak idején megszavazták, ezt fogják mondani: - Bárcsak az ülésen hangot adtam volna fenntartásaimnak.

A paranoia egészséges. A cinizmus kötelező.

Néhány hónapos laboratóriumi munkával többórás könyvtári munkát is meg lehet spórolni.

Murphy viccek

A semmiből kifejlesztett komplex rendszerek sohasem működnek, és semmiféle foldozgatással nem hozhatók működésbe. Újra kell kezdeni az egészet, méghozzá egy működő egyszerű rendszerből kiindulva.

Ha elromlanak a dolgok, ne tarts velük.

1. A háj maradéktalanul betölti az éppen viselt ruhadarabokat.
2. A hájas ember a folyosó közepén halad.
3. Két hájas ember - akár ismerősök, akár nem - mindig egymás mellett halad.

A magas beosztásban trónoló hülyék hasonlatosak a hegytetőn tanyázó emberhez; mindent kicsinek látnak, és őket is kicsinek látják lentről.

Bármely forradalmi eszme - akár a tudományban, akár a politikában, akár a művészetben, akár egyebütt hangoztatják - háromféle reakciót vált ki. Ezek a következők:
1. "Lehetetlen - ne is tartsatok fel vele."
2. "Meg lehet próbálni, de nem éri meg."
3. "Mindig mondtam, hogy így kell csinálni."

A tényeknél sokkal fontosabb, hogy milyen névvel sikerül ellátnod őket.

Specialista az, aki egyre többet tud egyre kevesebb dologról, mígnem már abszolúte mindent tud - a semmiről.

48 / 63