VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Politikai viccek #4/29

Két öreg néni eteti a galambokat. Így szól az egyik:
- Ezek a galambok, olyanok mint a politikusok.
- Miért? - kérdi a másik.
- Mert amíg lent vannak a földön, addig a kezünkből esznek, aztán ahogy felkerülnek csak sz..rnak a fejünkre!

- Mi a különbség a demokrácia és a népi demokrácia között?
- Valami olyasmi, mint a b**zás, és a kib**zás között.

A szovjet-magyar határon a határőrök találnak egy aranyrögöt, melynek az egyik fele átnyúlik a Szovjetúnióba. Átkiabál Iván Jóskának:
- Te! Osszuk meg testvériesen!
Mire Jóska:
- Nem testvériesen! Fele-fele alapon!

Józsi bácsi, a TSZ állatgondozója nagyon jó szakember, csak kicsit csúnyán beszél. Egyszer, amikor az elnök az istállónál jár, Józsi bácsi odakiált neki:
- Elnök elvtárs, a bika megb**zta a fehér tehenet!
Az elnök rá se legyint. Másnap azonban az elnök megtudja, hogy holnap érkezik Rákosi elvtárs. Fut azonnal Józsi bácsihoz, és mondja neki:
- Józsi bácsi! Holnap jön Rákosi elvtárs. Nekem nehogy valami csúnya szót halljak, mert akkor oda az egész TSZ becsülete. Ha a bika meg-hm-hm a fehér tehenet, akkor maga azt mondja nekem, hogy: elnök elvtárs, a bika meglepte a fehér tehenet.
Másnap meg is jön Rákosi elvtárs és a sleppje. Az elnök kalauzolja őket. Amikor az istállónál járnak, Józsi bácsi odakiált nekik:
- Elnök elvtárs meglepetés érte a fehér tehenet! A bika a tarkát b**zta meg!

- Mit hozott az amerikai elnökválasztás a romániai demokrácia számára?
- Örömet, mert lehetővé tette, hogy Iliescu majd Bushuljon.

Politikai viccek

Józsi bácsi felmegy Pestre, de mivel utoljára a háború előtt járt ott, nehezen tud eligazodni. Megszólít egy járókelőt:
- Tessék mondani, merre van a Horthy Miklós utca?
- Jaj, bácsika, ne mondjon ilyet, mert rögtön elviszik! - válaszolja a járókelő - Horthy Miklós utca már nincsen! Helyette Vlagyimir Iljics Lenin utca van.
Józsi bácsi ezzel nem lett kisegítve, tovább megy, megkérdezi a következő embert:
- Tessék mondani, merre van az Adolf Hitler utca?
- Megőrült, öreg? - sápad el a járókelő - Már nincsen Adolf Hitler utca, helyette Vörös Hadsereg utca van.
Józsi bácsi egyre jobban csodálkozik, és megint megszólít valakit:
- Tessék mondani, merre van a Mussolini tér?
- Hallgasson, mert csúnyán megütheti a bokáját! - hördül fel a kérdezett. - Már nincs Mussolini tér, Moszkva tér van helyette.
Józsi bácsi szomorúan továbbmegy. Elérkezik a Dunához, és leül a lépcsőre. Arra megy egy rendőr, és megkérdezi:
- Mit csinál itt, bácsika?
- Nézem a Volgát - válaszolja szomorúan az öreg.

Liberális anyukák sétálnak egymás mellett, tolják a gyerekkocsikat. Az egyik megkérdezi a másiktól:
- Mondd, neked mid van: fiad vagy lányod?
- Majd eldönti ő maga, ha felnő.

Egy angol, egy francia és egy orosz egy festmény előtt állnak a múzeumban. A kép Ádámot és Évát ábrázolja az Édenkertben. Megszólal az angol:
- Nézzétek, olyan visszafogottak és nyugodtak. Biztos, hogy angolok.
- Lehetetlen. - teszi hozzá a francia. - Meztelenek és gyönyörűek. Biztos, hogy franciák.
Erre azt mondja az orosz:
- Nincs ruhájuk, se hajlékuk. Nincs mit enniük, csak egy alma, ráadásul azt mondták nekik, hogy ez a Paradicsom. Biztos, hogy oroszok.

Ceausescu a Központi Bizottságban hirtelen a fejéhez kap. Odaszól Ernescunak:
- Jaj, telefonálj már haza Elenának, hogy küldje be azokat a kitüntetéseket, amiket a pizsamámon felejtettem.

Kádár és Brezsnyev azon vitatkoznak, hogy melyik katona a jobb: az orosz vagy a magyar.
- Szerintem az orosz! - kezdi Brezsnyev - Ugyanis mielőtt cselekedne, gondolkozik.
- A magyar jobb! - állítja Kádár - Az előbb ugyanis cselekszik, majd azután gondolkozik.
Ennek igazolására behívnak egy orosz katonát. Igy szól hozzá Brezsnyev:
- Itt van Kádár János, a magyar kommunista párt vezetője. Kérem, adjon neki egy nagy pofont!
A katona elgondolkozik, majd közli, hogy ő ilyet soha nem tenne.
- Rendben fiam, elmehet! - hangzik a válasz.
Behívnak egy magyar katonát is. Kádár rákezd:
- Itt van Leonyid Brezsnyev, az orosz kommunista párt vezetője! Kérem, adjon neki egy nagy pofont.
A katona odaugrik, és egy iszonyatosat lekever Brezsnyevnek.
- Jól van, elmehet!
A katona az ajtóban azonban megáll és elgondolkozik. Kádár észreveszi:
- Min gondolkozik?
- Hát csak azon, hogy nem kéne-e még egy jót bele is rúgni.

Egy riporter megkérdezte George W. Bushtól egy sajtókonferencián:
- Sokan azt állítják, hogy önt azért választották meg elnöknek, mert az apja tekintéllyel és erős befolyással rendelkezik. Mit szól mindehhez?
- Ez nevetséges! - felelte Bush.
- Nem számít mennyire befolyásos egy ember, a szavazata akkor is csak egyet ér.

Bill Clinton meséli az életrajzírójának:
- Életem legjobb és legrosszabb döntése volt Monica Lewinsky!
- Miért? - kérdezi az író.
- Ugyanazon okból: mert nagy a szája!

Obama meghívja ebédre Gyurcsányt. Miután befejezték az evést, Obama szól a pincéreknek, hogy hozzák ide a legjobb és legdrágább bort a pincéből. A pincér önt mindkettőjüknek egy pohárral, és jó nagyot kortyolnak belőle. Miután Ferenc megtudja, milyen drága a bor, megkérdi amerikai kollégájától, hogy miből futja rá.
Obama: - Látod kint azt a hidat?
Gyurcsány: - Igen.
Obama: - Eredetileg 10 millióba került volna a megépítése,de mi 5 millióból megcsináltuk, így a maradék pénz mehetett a borokra.
Kéthéttel később Gyurcsány hívja meg az amerikai elnököt. Miután megebédeltek, Ferenc szól, hogy hozzák ide a legjobb és legdrágább bort. Obama megízleli és ő is megkérdi, hogy miből telik ilyen drága borra.
Gyurcsány: - Látod kint azt a hidat?
Obama: - Nem.
Gyurcsány: - Na, nekünk így telik a drága borra!

Egy ember röplapokat osztogat a Vörös Téren. Szinte percek alatt ott terem a rendőrség, és röplapokkal együtt begyűjtik az osztogatót. Az őrszobán megnézik a röplapokat, ám ekkor veszik észre, hogy azok üresek. Megkérdezi az ügyeletes rendőr, hogy miért nem írt rá semmit.
- Azért - hangzik a válasz -, mert így is világos minden.

4 / 29