VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Politikai viccek #3/29

Az angol parlamentben történt. Churchill egyik beszéde közben az ellenzék egyik női képviselője szót kért. Mindenki tudta, hogy Churchill nem szereti, ha félbeszakítják a beszédét. De a képviselőnő megkapta a szót, és hangosan így szólt:
- Miniszter úr, ha ön volna a férjem, mérget tennék a kávéjába!
Churchill nagy nyugalommal levette a szemüvegét, és a várakozásteljes csendben így felelt:
- És ha én az ön férje volnék, meg is innám azt a kávét.

Parasztbácsi fejcsóválva áll Rákosi szobra előtt. Meglátja egy rendőr.
- Parasztbácsi, mit csóválja a fejét?
- Hát tudja két nagy hiba van ezzel a szoborral.
- Mik azok?
- Nincsen ráírva, hogy béke poraira.
- De Rákosi elvtársunk még él!
- Lássa, ez a másik hiba...

Carter Brezsnyev szemére hányja a szovjet zsidókkal szembeni diszkriminációt. Brezsnyev azt mondja:
- Kérem, nálunk egyáltalán nincs semmiféle zsidóellenes diszkrimináció, a kétszáznyolcvan tagú moszkvai Filharmonikus Zenekarban például nyolcvanhárom zsidó van! Hány zsidó van például a New York-i Filharmonikusoknál?
Mire Carter izgatott kérdezősködés után:
- Sajnos fogalmunk sincs róla.

Józsi bácsi felutazik Budapestre, de mivel utoljára a hárború előtt járt ott, nehezen tud eligazodni. Gondol egyet, és megszólít egy járókelőt:
- Tessék mondani, merre van a Horthy Miklós utca?
- Jaj, bácsika, ne mondjon ilyet, mert rögtön elviszik! - válaszolja a járókelő - Horthy Miklós utca már nincsen! Helyette Vlagyimir Iljics Lenin utca van.
Józsi bácsi elballag, majd megkérdezi a következő embert:
- Tessék mondani, merre van a Mussolini tér?
- Hallgasson, mert csúnyán megütheti a bokáját! - hördül fel a kérdezett. - Már nincs Mussolini tér, Moszkva tér van helyette.
Józsi bácsi elcsodálkozik, majd megy tovább, és megint megszólít valakit:
- Tessék mondani, merre van az Adolf Hitler utca?
- Megőrült, öreg? - sápad el a járókelő - Már nincsen Adolf Hitler utca, helyette Vörös Hadsereg útja van.
Józsi bácsi nagyon elkenődik, és továbbmegy. Elérkezik a Dunához, szomorúan leül az egyik lépcsőre. Arra megy egy rendőr, és megkérdezi:
- Mit csinál itt, bácsika?
- Nézem a Volgát! - válaszolja szomorúan az öreg.

Tanulmányi felelőst vár az osztály. A tanár felszólítja Mórickát, és megkérdezi:
- Mit nevezünk tragédiának?
- Tragédia az, hogy ha megdöglik a nyulam.
- Nem jó, Móricka! - vág közbe a tanár - Ez nem tragédia, hanem baj. Az a tragédia, hogy ha meghal Kádár elvtárs.
Másnap megérkezik a tanfelügyelő, és felteszi a kérdést:
- Mit nevezünk tragédiának?
Móricka lelkesen jelentkezik:
- Ha Kádár elvtárs meghal, az tragédia, de nem baj. A baj, ha otthon megdöglik a nyulam.

Politikai viccek

- Hogy hivják az amerikai WC építőt?
- ???
- Budi builder.

Bush és Powell üldögél a kocsmában. Bejön egy fickó, odamegy hozzájuk és megkérdi:
- Helló fiúk, mit csináltok itt?
- Épp a III. világháborút tervezzük.
- Igen? És mi a terv?
- Megölünk 140 millió afgánt, meg egy biciklis postást.
- Egy biciklis postást? Őt meg miért? Erre Bush odafordul Powellhez:
- Ugye megmondtam, hogy a 140 millió afgán senkit sem érdekel?

Orosz katonai kerdőív:
1.) Ki a példaképed?
2.) Miért pont Lenin?

Dugó az M1-esen... Helikopterek, rendőrség, mentők, a tűzoltók, meg persze millió autó... A sorok közt fiatal ember kopog az ablakokon:
- Mi történhetett? - kérdezi a sofőr.
- Nagy baj! Valami arab terroristák elrabolták Gyurcsány Ferencet! 10 millió dollárt követelnek, ha nem kapják meg, lelocsolják benzinnel és elégetik! Most arra gyűjtök!
- A többiek mennyit adtak?
- Hát nem mindenki egyformán, de az előtted álló 2 litert ... !

Ceacuscu beszédet mond a román parlamentben. Az egyik hallgatója megveregeti az előtte ülő vállát:
- Elnézést, uram! Nem venné le a kalapját? Rosszul látok.
Az illető teljesíti a kérést, majd pár perc múlva újabb vállveregetés:
- Elnézést, uram! Nem húzódna egy kicsit kijjebb? Ugyanis takar a válla.
A kérést megint teljesítik. A harmadik vállveregetésnél az illető mérgesen hátraszól:
- Távcsövet ne adjak?
- Köszönöm, az van a puskámon.

A párttitkár diktál a gépírónőnek:
- Összevont pártértekezletet tűzök ki, melyen megtárgyaljuk a két hónappal ezelőtti központi bizottsági ülés határozatát. Az értekezletet jövő héten keddre tűzöm ki.
A titkárnő zavartan megáll:
- Párttitkár elvtárs! A keddet hány d-vel írjam?
A párttitkár elgondolkozik, majd így szól:
- Írja át csütörtökre.

Egy törpe sétál a Fehér Ház előtt, kezében lóbálja a lámpását. Kijön az elnök és megkérdezi tőle:
- Mit keresel itt, te törpe?
- Az igazságot - mondja a törpe.
- Azt ne itt keresd - válaszol az elnök -, menj el egy európai országba.
A törpe eljön Magyarországra. Sétál a Parlament előtt, kezében lóbálja a lámpását. Kijön az elnök, és megkérdezi tőle:
- Mit keresel itt, te törpe?
- Az igazságot - mondja a törpe.
- Azt ne itt keresd - közli az elnök -, menj el Oroszországba.
A törpe elmegy Oroszországba. Sétálgat a Kreml előtt. Kijön az elnök, és megkérdezi tőle:
- Mit keresel itt te törpe? Mire a törpe:
- Most már a lámpásomat.

- Mikor lesz örvendetes a Gyurcsány csomag?
- Amikor a börtönőr azt kiabálja, hogy Gyurcsány! Csomag!

Felvidéken a tanító bemutatkozik az első osztályos gyerekeknek és megmagyarázza nekik, hogy ö szlovák. Kéri az osztályt, hogy emelje fel a kezét aki szintén szlovák. Nem értik a kérdést, kedvezni akarnak a tanítónak, mindegyik nyújtja a karját, kivéve egy kislányt. A tanító megkérdezi a gyereket, hogy ö miért nem csatlakozik a többiekhez.
- Mert én nem vagyok szlovák - feleli a gyerek.
- Én magyar vagyok - mondja büszkén.
A tanár zavarban van, kipirosodik az arca és kérdőre fogja gyereket, hogy miért vallja magát magyarnak.
- Apám, anyám magyar, tehát én is magyar vagyok - válaszolja.
A tanár még mérgesebb és kérdezi:
- Ha apád sz..rházi lenne, anyád sz..rházi lenne akkor te is sz..rházi lennél?
- Nem akkor szlovák...

Reagan elnök elutazik Gorbacsovhoz. Ott bemutatják neki a legújabb fejlesztéseket, az újdonságokat, és hogy hogyan él a nép. Végül elvezetik egy nagy készülékhez. Ott azt mondja Gorbacsov:
- Látja ezt a nyílást, elnök úr? Dugja bele a kezét!
Reagan elnök bedugja, és miután kihúzta, csodálkozva vizsgálja:
- De hiszen hiányzik négy ujjam!
- Dugja be még egyszer a kezét! - mondja Gorbacsov.
Reagan elnök bedugja, és mikor ismét kihúzza, meglepve látja, hogy megvannak az ujjai. Egy évvel később Gorbacsov megy el Reagan elnökhöz. Megmutatnak neki mindent, az új találmányokat, a kutatási eredményeket, és hogy hogyan él a nép. Végül elvezetik egy nagy piros gombhoz. Azt mondja Reagan elnök Gorbacsovnak:
- Nyomja meg ezt a piros gombot! Gorbacsov megnyomja, és meglepődve mondja:
- De hiszen megvan az összes ujjam!
- Igen, de Moszkva már nincs.

3 / 29