VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Politikai viccek #26/29

Egy helyi rendőr megkérdez egy román parasztot:
- Elégedett a Ceaucesu rendszerrel?
- Nem én! Jobb volt a királyságban! - hangzik a válasz.
- Miért? Hány gatyája volt akkor magának?
- Nyolc.
- És miből volt?
- Gyolcsból.
- És most hány van?
- Három.
- Miből van?
- Abból a nyolcból.

- Hogyan nevezzük a magyar történelemben a Szent Istvántól a Gyurcsányig terjedő korszakot?
- A Szent Jobbtól a balf**zig.

- Miért fél Gyurcsány anyja a madárinfulenzától?
- Mert van egy barom fia.

Politikai viccek

A kommunizmus időszakában hazánkba látogat Brezsnyev elvtárs. Hatalmas fogadást kapott. Pihenésképpen a Duna mentén korzózik Kádár elvtársával, és emígyen elmélkedik:
- Kellene valami olyat csinálni, aminek örül a nép.
Megszólal az őket kísérő sofőr:
- Majd hajtsak a Dunába, elvtársak?

A cigány párttag akar lenni. Elmegy felvételizni. A párttitkár kérdi:
- Na, cigány, itt van egy amerikai és egy orosz katona. Melyiket lőnéd le? A cigány rávágja:
- Az oroszt. Párttitkár:
- Cigány, menj haza, nem vagy még érett a tagságra. Gyere vissza egy hónap múlva, addig olvasgatsd ezt a brossúrát. A cigány visszamegy egy hónap múlva. Felteszik neki megint a kérdést. Persze óvatos lesz és visszakérdez:
- Maga melyiket lűűné le, párttitkár elvtárs?
- Természetesen az amerikait
- válaszolja.
- Na lássa, instálom, akkor nekem csák á ruszki marad!

Ceaucescu meghal, de rossz magaviselete miatt a pokolba kerül. Egy hét múlva három ocsmány ördög dörömböl a mennyország kapuján.
- Mit akartok? A pokolban a helyetek! - förmed rájuk Szent Péter.
Mire az ördögök:
- Mi vagyunk az első menekültek.

Egy repülőgépen utazik Bush, Gorbacsov, Ceaucescu és a Pápa. A gép egyszer csak kigyullad és zuhanni kezd lefelé. A pilóta így szól:
- Baj van uraim! Öten vagyunk, és csak négy ejtőernyőnk van.
Bush felcsatolja az elsőt, és így szól:
- Én vagyok a kapitalista világ vezetője, tehát megillet egy ernyő! - és kiugrik.
Gorbacsov is felkap egy ernyőt és így szól:
- Én vagyok a szocialista világ vezetője, így megillet egy ernyő! - és ő is kiugrik.
Ceaucescu is felpattan:
- Én vagyok a Világ Esze, ezért engem is megillet egy ernyő! - és ezzel kiugrik.
- Már csak egy maradt! - mondja a Pápa - ugorjon maga, hisz maga családos ember.
- Csak legyen nyugodt, Szentatyám, még két ejtőernyőnk van! Ugyanis a Világ Esze az előbb a hátizsákommal ugrott ki!

A tanárnő sírva szalad be a szünetben az igazgatóhoz:
- Igazgató kartárs! Móricka az egész osztály előtt azt mondta, hogy menjek a fenébe, és hogy a büdöslábú igazgató pedig fogja be a pofáját.
- Ki ennek a Mórickának a papája?
- Ö a városi párttitkár.
- És a mamája?
- Ö a Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke.
- Akkor tudja mit? Én elmegyek lábat mosni, és befogom a pofámat, maga pedig kartársnő, menjen a fenébe!

- Úgy másolnék valamit!
- S mit, Pál?

- Hogy hívják azt a becsületes, törvénytisztelő, felelősség teljes, komoly embert, aki a Parlamentben irányítja a dolgokat?
- LIFTKEZELŐ!

- Kölcsön adod a doktoridat?
- Persze.
- Köszi!
- Nincs Schmitt!

A főhadnagy hazaérkezik Oroszorzágba. A pályaudvaron leteszi a bőröndjeit, és összedörzsöli a két kezét:
- Tényleg itthon vagyok? Nem tudom elhinni!
Lenéz, és látja hogy a két bőröndje eltűnt.
- Most már elhiszem.

A kolhoz pártgyűlésén két napirendi pont volt:
1. új góré épitése
2. A kommunizmus épitése
Mivel deszkájuk nem volt, egyből áttértek második napirendi pontra...

Gierek ellátogat Moszkvába Brezsnyev meghívására. A lengyel titkárt elviszi Brezsnyev a Moszkva csatorna partján levő villájába. Gierek ámul-bámul, minden tiszta márvány, automatizált. Meg is kérdezi:
- Brezsnyev elvtárs? Honnan van neked ilyen szép villád?
- Egyszerű dolog, Gierek elvtárs. Menj oda az ablakhoz! Látod a Moszkva csatornán átívelő hidat?
- Látom!
- Nos, amikor ezt a hidat felépítették, minden második tégláját ide hordták. A következő évben Brezsnyev érkezik Lengyelországba. Gierek rötön egy palotába viszi, ahol Brezsnyevnek leesik az álla:
- Gierek elvtárs? Honnan van ilyen gyönyörű villád?
- Egyszerű dolog, Brezsnyev elvtárs! Nézz csak ki az ablakon! Látod a Visztulát átívelő nagy hidat?
- Nem látom!
- Na látod.

A férfi bemegy a bankba és befektetési tanácsot kér, mert van felesleges százezer forintja. A tisztviselő a következő tanácsot adja:
- Uram, ebben a világban, az a legbiztosabb, ha bankba teszi a pénzét.
- Jó-jó, de mi van akkor, ha a bank tönkre megy?
- Semmi gond, mert fizet a betétbiztosítási alap.
- Jó-jó, de mi van akkor, ha az is tönkre megy?
- Semmi gond, mert fizet a betétbiztosítási alapot felügyelő szerv, a pénzügyminisztérium.
- Jó-jó, de mi van akkor, ha a pénzügyminisztérium is tönkre megy?
- Semmi gond, mert akkor a kormány vállal garanciát a visszafizetésre.
- Jó-jó, de mi van akkor, ha a kormány is tönkre megy?
- Uram, ne játssza meg magát! Mintha magának nem érne meg százezer forintot, hogy a kormány tönkremenjen?

26 / 29