VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Rendőr viccek #11/48

Két rendőr beszélget:
- Volt már dolgod nővel?
- Nem tudom.
- Hogy-hogy?
- Tudod, mindig leoltom a lámpát.

Az ifjú rendőrök járőröznek a kisközség utcáján. Feladatul kapták, hogy ha szabálytalanságot észlelnek, írják fel. Amint sétálgatnak, látják, hogy két marha ballag velük szemben a járdán. Egyikük megszólal:
- Te, írjuk fel, és jelentsük, hogy két marha szabálytalanul közlekedik.
Mire a másik:
- Ez nem jó, mert azt hiszik, rólunk van szó! Tudod mit? Írjuk inkább, hogy rajtunk kívül még két marha szabálytalanul közlekedik.

A rendőr teljesen meggörbülve megy az utcán. Találkozik az egyik kollégájával.
- Hát neked meg mi a bajod?
- Nem tudom. Mikor felkeltem, még nem volt semmi, most meg nem tudok kiegyenesedni.
- Ezen segíthetünk! Gyere, itt lakik az egyik jóbarátom, aki orvos. Majd ő segít.
A rendőr bemegy, és pár perc múlva surágzó arccal jön ki:
- Fantasztikus ez az orvos. Rámnézett, és rögtön látta, hogy a kabátom a nadrággombomhoz van gombolva.

Rendőr buli van a helyőrségi klubban.A cigány reggelig húzza a talpalávalót.
Az egyik rendőr így szól a barátjához:
- Pajtikám, túl sokat ittál, hagyd itt a kocsit és menj villamossal!
- Azt nem tehetem! Hukk! A villamos nem fér be a garázsba!!!

Két rendőrfeleség beszélget:
- A mi szobánk tele van Rembrandttal.
- És mivel irtjátok?

Egy közlekedési rendőrt kiraknak egy elhagyatott útszakaszra, hogy mérje az autósok sebességét. Ott üldögél a kocsiban egész nap, de az a néhány véletlenül arra tévedő autó is betartja a sebességkorlátozást. Este azután végre jön egy autó, jócskán gyorsabban a megengedettnél. A rendőr gyorsan bekapcsolja a villogót, a szirénát, és utánaindul. Megállítja, odalép a vezetőhöz és így kezdi a mondandóját:
- Hehe, magára vártam egész nap! Mire az autós:
- Biztos úr, pedig jöttem amilyen gyorsan csak tudtam!

Rendőröket végeznek ki. Megkérdik az elsőt, hogy kötél, golyó vagy villamosszék legyen.
- A kötél lassú, a golyó fájdalmas, legyen a villamosszék!
- Uram, önnek szerencséje van! A villamosszék nem működik, így ön szabadon elmehet!
Kint odasúgja a második rendőrnek a megmenekült:
- Te, a villamosszék nem működik!
Bevezetik az újabb rendőrt, majd felteszik neki is a kérdést, mit választ.
- A kötél lassú, a villamosszék nem működik, tehát golyó!

- Mit nem szabad mondani a rendőrnek, ha megállít az úton?
- ???
- Így nem érem el a jogosítványomat. Megfogná egy pillanatra a sörömet, kérem?

Rendőr viccek

A faluban este kerekezik haza a helyi plébános. Megállítja a rendőr, és így szól hozzá:
- Atyám, ezer forintra büntetem, mert veszélyeztette a közlekedés biztonságát!
- Ugyan, fiam - legyint a pap -, nem történhet nekem semmi bajom, hiszen az őrangyalom állandóan velem van.
- Igen? - mondja a rendőr. - Akkor kétezer forintot kell fizetnie, mert ketten nem ülhetnek egy kerékpáron.

A rendőrhöz látogatóba érkezik a kollégája.
- Mondd, miért alszik a gyerek a szekrény tetején?
- Mert a múltkor is leesett az ágyról és nem hallottuk meg.

Két rendőr beszélget. Odamegy hozzájuk egy turista és megkérdezi az egyiket:
- Do you speak english?
- He?
- Sprechen sie deutsch?
- Mi?
- Espenzo italio?
- Hö?
- Chjung chjingju chjange?
- Nem értem.
A turista elmegy. Megkérdi a rendőr a társát:
- Hé, haver nem kéne elkezdeni nyelveket tanulni?
- Minek? Látod, ő négyet is tudott és mire ment vele?

- Megy egy okos rendőr, egy buta rendőr és hófehérke az utcán. Találnak egy 500 forintost. Ki veszi fel a pénzt?
- A buta rendőr, mert okos rendőr és hófehérke csak a mesében van.

A rendőr matematikát tanul, egy nap sugárzó arccal jön haza, és a feleségéhez fordul:
- Asszony, a matematika csodálatos! Mit szólsz ahhoz, hogy: 5-7+2=0!
- ??!!
- Elmondom még egyszer! 5-7+2=0! Hát nem csodálatos?
- Nem értem - mondja az asszony, - de mondj egy példát.
- Figyelj asszony! Megy egy busz a végállomás felé. 5 utas utazik rajta. A végállomáson leszállnak 7-en. Hát persze hogy fel kell szállnia 2 embernek, hogy üres legyen az a rohadt busz!

Három rendőr szolgálatban egy tehén istálló mellett halad el. A karám deszkái közé beszorult egy borjú feje és ahogy szegény állat próbálja kiszabadítani, farát "e*****usan" ide-oda táncoltatja. A rendőrök nézik egy kis ideig, aztán megszólal az egyik:
- Istenem, ha ez a Gina Lollobrigida lenne!
- Istenem, ha ez a Sharon Stone lenne! - mondja a második. Végül megszólal a harmadik is:
- Istenem, ha egy kicsit sötétebb lenne....

- Miért megy a rendőr érettségire?
- ???
- Elrettentő példának.

11 / 48