VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Székely viccek #5/20

A székely apa összehívja három fiát.
- No, fiaim, hát melliktek dűtötte bele a budit az árokba? Persze egyik sem jelentkezik.
- No, akkó mostan elmeséllem nektek, hogy a George Washingtonék is vótak hárman testvérek, osztán eccő az apjok megkérdte, hogy mellikük vót, aki a cseresnyefát kidűtötte. Hát, a George Washington, bizony nem szívessen, de jelentkezett, mert hát ű vót. No, ekkó az apja megdícsérte, mert hát ugye becsületessen bevallotta és büszke vót a fijára. Úgyhogy mostan újból mekkérdem, hogy melliktek dűtötte a budit az árokba. Kisvártatva jelentkezik az egyik gyerek:
- Hát én vótam az, apám. No, kap is egy akkora nyakast, hogy a szeme jojózik, ki is fakad:
- De hát apám, hát a George Washingtonék?! Meg a cseresnyefa?! Nem kee meséte, hogy amikó jelenkezett, akkó az apja dícsérte, meg büszke vót?!
- Dehonnem. Csak hogy a George Washingtonnak az apja nem űt fönn a fán!

Székely viccek

A székely meg a fia megy az erdőbe gombát szedni a fiú talál a bokorban egy rozsdás puskát, kérdezi az apjától:
- Mi ez édesapám? Erre az öreg:
- Hát trombita. Majd fogja és a szájába teszi es fújni kezdi,erre az eldurran. Az öreg szája a fülig reped. A fiú megszólal:
- Hiába nevet édesapám, én azért megijedtem!

A német megszállás ideje alatt Gábor áron újságírót, a híres ágyúöntő leszármazottját elfogja a Gestapo, mert részt vett egy antifasiszta ellenállócsoport munkájában. A kihallgatáson megérdezi náci tiszt:
- Áron, maga zsidó?
- Nem, nem vagyok zsidó.
- Akkor hogy lehet, hogy áronnak hívják?
- Úgy kérem, hogy én székely ember vagyok, felénk szokás bibliai neveket adni. Sok az ábel, áron, Mózes...
- Na jó, de akkor, hogy hívják arra a zsidókat?
Gábor áron mély lélegzetet vesz és elkezdi sorolni:
- Hermann, Adolf...

Egy román ember egy székelynek:
- Figyu, van pálinkám! 38 fokos! Mire a székely:
- Lázad van öreg, nem pálinkád!

A székely elutazik két hétre Budapestre és a fiára bízza a házat meg a gazdaságot. Mikor visszatér, a fia már várja is az állomáson. Fölszáll az öreg a szekérre a fia mellé, majd elindulnak hazafelé. Egy idő után megkérdi az öreg:
- Na fiam, történt-e valami azóta, hogy elmentem hazulról?
- Semmi idesapám, semmi különös.
- De csak történt már valami két hét alatt? - erősködik az öreg.
- Semmi idesapám, csak a villa nyele tört el - így a fiú.
- Hát az meg hogyan történt? - kérdi a székely.
- Az bizony úgy, hogy éppen vittem a Bodri kutyát beledobni az árokba mert megdöglött szeginy, oszt nehiz volt és megreccsent a villa nyele - mondja a legényke.
- Oszt mitől döglött meg szeginy? - kérdi az öreg.
- Hát eltaposták a lovak amikor kitörtek az égő istállóból! - válaszol a fiú. Erre már izgatott lett az öreg és azt kérdezi:
- Mi az Isten, leégett az istálló?
- Le biz az mert a szél átvitte a lángokat a házrúl!
- A hétszentségit - ordít az öreg - mán a ház is leégett? Válaszol nagy rettegve a fiú:
- Mindennek az a rohadt macska az oka, mert földöntötte az égő gyertyát nagyanyánk ravatalánál!

Megbetegedik az öreg székely tehene, elmegy az állatorvoshoz, elpanaszolja neki. Az állatorvos felír neki valami orvosságot, amit hazafelé kivállt a patikába. Hazaérve odakiált az asszonynak:
- Gyere próbáld ki! Nehogy a tehénnek valami baja legyen!

Két székely iszik a kocsmában. Megszólal az egyik:
- Hazamegyek, megb*szom anyádat.
Dermedt csend a helységben, jön a válasz:
- Menjünk apu, úgyis eleget ittál már.

Székely asszony a fiához:
- Kisfiam,mit tegyek a főzelékedre?
- Édesanyám, rakja rá a tetőt, oszt b***za ki az ablakon!!!

- Ides anyám nem elég savanyú ez a káposzta!
- De hát az túrós tészta!
- Ja annak elég savanyú!

A vonaton utazik a francia, az angol, egy madame és az öreg székely. Egyszer csak a vonat beér egy alagútba, mire iszonyatosat fingik a nő. Alagútból kiér a vonat, madame feszeng, de a francia megmenti a helyzetet, pironkodva:
- Elnézést, tegnap sok chilis babot ettem, többet nem fog előfordulni!
Következő alagút, megint iszonyatos recsegvefingás, vonat kiér, most az angol menti a 'menthetőt':
- Elnézést, tegnap valószínű romlott steak-et ettem, rossz a gyomrom, többé nem fordul elő!
Megy a vonat tovább, székely papa feláll veszi a pipáját és elindul kifelé a kabinból. Mielőtt kilépne, visszaszól:
- Én most kimegyek pipázni, ha a kishölgy még egyszer fingana, én voltam!

Székely fiú javítja a zsindelyt a tetőn, megcsúszik, kiabál erősen lefelé:
- Idesapám! Fogjon meg! Leesek!
- No! Oszt nincs elég hely?

A székely legény hazaviszi leendő feleségét, hogy bemutassa szüleinek, mire az apja a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Legközelebb beállít a fiú egy másik lánnyal, az apja megint a fülébe súgja:
- Ne vedd el fiam, tőlem van.
Egy idő után a fiú beállít egy újabb lánnyal, mire az apja megint félrevonja:
- Ezt se vedd el fiam, ez is tőlem van.
Az anyja nem bírja tovább szó nélkül, magához inti a fiát:
- Fiam, vedd el bármelyiket, te sem apádtól vagy...

5 / 20