VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Székely viccek #19/20

Két háromszéki székely Pesten egy kocsmában iszogat. Már nagyon jól érzik magukat, és kezdnek dalolgatni. Kezdnek hangosabbak is lenni az átlagnál... Egyszer megelégeli ezt a korcsmáros, és odaszól:
- Kifelé innen, ha nem akarják,hogy megverjük magukat!
A székely kérdezi:
- Tük münköt, vagy münk tüktököt?
Erre odaszól a korcsmáros üzlettársa:
- Haggyad ezeket, biztos valami török vendégmunkások!

Székely viccek

A székely bácsi felutazik Budapestre. Életében először jár a magyar fővárosban. Csodálkozva sétál jobbra-balra a nagy utcákon, tereken. Egyszer csak rájön a szükség nagyon erősen, nem bírja visszatartani. Úristen, most mi lesz, nincs WC a közelben! Az öreg körbenéz, lát egy apró lyukat a földön, hát belecsinál abba. Ballag tovább, és a közelben meglát egy lépcsőt lefelé, felette a táblával: CLUB. Lemegy az öreg, és benyit. Odabent füstös pincehelyiség, bömböl a zene, és csupa szeplős fiatal ropja a táncot. A székely igen csak elcsodálkozik:
- Mi ez itten? Szeplősök klubja?
- A francokat! - válaszol a pultos. - Csak valamelyik barom megint belesz..rt a ventillátorba...

Székelyek fát vágnak. Egyszercsak megszólal a kisgyerek:
- Viszlát édesapám.
- Mért fiam, mész valahova?
- Nem édesapám, csak már nagyon unom ezt a sz..r viccet...

Az öreg székely utazik a vonaton, a kalapja mellé tűzve egy jegy. Jön a kalauz:
- Jegyeket, bérleteket!
Az öreg erre elkezdi aggódva keresni a jegyet. A kalauz, látván a jegyet a kalapra tűzve gondolja, hogy megvicceli az öreget.
- Tudja mit öreg, mire végiellenőrzöm a kocsit meglegyen a jegy!
Az öreg székely csak ül nyugodtan. Végez a bakter, odalép az öreghez kérdi:
- Megvan-e a jegy öregúr?
A székely erre elkezdi még kétségbeesetebben keresni a jegyet. Közben beérnek a végállomásra. Így szól a bakter:
- Na öreg most az egyszer elengedem magát!
Az öreg leszáll, a kalauz kihajol az ablakon és igy szól:
- Ott van a jegy a kalapjára tűzve bácsi!
Mire az öreg székely:
- Tudom fiam, de az a múlt heti...

Az öreg székelyt választás előtt megszólítják:
- Maga hova tartozik?
- Ha olyan kíváncsi kend, megmondhatom: a takarékba, az adóba, a Klein zsidónak, meg a szabónak.

Székely meg a fia mennek az erdőben. Eccer csak tanálnak egy puskát. Állnak mellette egy darabig, mire a fiú megszólal:
- Hát mi lehet ez idösapám?
Pár perc múlva:
- Édös fiam, emmeg beztosan egy furula.
Elrakják, mennek tovább. A fiút csak nem hagyja nyugodni a dolog, megkérdi vagy öt kilóméterrel odébb:
- Osztán, ha ez egy furula, há' mér nem próbáljuk es ki?
Pár perc múlva mondja az öreg:
- Há', próbáljuk, fiam!
Pár kilóméternyire meg is állnak, előveszik az instrumentumot. Megszólal a fiú:
- Osztán, ha kipróbáljuk, az hogyan lössz?
- Há', fiam, majd én fulom, te mög nyomogassad, oszt majd csak mögszólal!
Így is történik: az öreg bekapja a puska csövét, fújja rettenetesen, a fiú meg a ravasszal babrál. Egyszer csak elsül a puska, az öreg szája meg fülig fölreped. Aszongya erre a fiú:
- Há', ne vigyorogjon, idösapám, mer' én k...ára mögijedtem!

Székelyek ülnek a tömött csíki vonaton. Felszáll egy ember, benyit egy tömött kabinba, és megszólal:
- Jó napot atyafiak!
- Jó napot! - hangzik a válasz.
- Hely van?
- Van.
- Oszt hun?
- Hát rajta ülünk...

A székely bácsi elmegy a csonkahonba. A feleségét a komájára bízza figyelje, nehogy megcsalja. Pár nap után látja a koma, hogy Etelka (a székely bácsi felesége) egy katonatiszttel bemegy egy szállodába. Rögtön elrohan a postára, hogy táviratozzon.
- Kérem, én sürgönyözni szeretnék!
- Mi lenne a szöveg?
- Írja gyorsan: "Komám, gyere haza, mert a feleségedet b...zák!"!
- De uram, ilyet nem lehet írni! Fogalmazza meg másképpen!
- Na, jól van. Akkor gyorsan írja: "Etel a hotelbe', csücsül a fotelbe, katona hitelbe hatol be Etelbe. Textiláru lefelé, hentesáru befelé, a szőrszálak összevissza, baj van komám, gyere vissza!"!!!

Öreg székely bemegy a boltba cigarettát venni. Nézi a dobozokon illusztrált képeket. Az egyiken az impotenciáról, a másikon meddőségről, stb szólókat... Vakargatja a fejét majd kér:
- Nekem abból adjon, legyen szíves, amelyik halálos tüdőrákot okoz!

Áll az öreg székely az út mentén és stoppol. Arra jön egy újgazdag román az 500-as mercijén. Megáll, és felveszi. Az öreg székely beül az első ülésre és megilletődve nézegeti a számára ismeretlen dolgokat a műszerfalon, majd elkezd kérdezősködni:
- Mondja, ez itt micsoda?
- Ez egy rádiós-CD-magnó - feleli a vezető.
- És ez?
- Ez egy beépített színes TV.
- Hát ez itten, micsoda? - kérdezi az öreg.
- Ez egy műholdas helymeghatározó műszer.
Az öreg hümmög egyet, majd azt mondja:
- Hát az a csillag ott elől a motorháztetőn mire jó?
Na, megtréfálom az öreg parasztot - gondolja a román - és így szól:
- Hát bátyám, az egy különleges célzókészülék. Ha valakit el akarok trafálni, csak belenézek a készülékbe, és ha benne látom az illetőt, már rendben is van a dolog. Látja ott azt a biciklistát? Most beveszem a célzókészülékbe, gázt adok és már annyi is neki.
Azzal az utolsó pillanatban finoman elhúzza a kormányt, és kikerüli a biciklistát. Belenézve a visszapillantó tükörbe, rémülten látja, hogy a biciklista felbukva, élettelenül fekszik az út jobb oldalán. Megszólal az öreg székely:
- Hát, cseszheti kend azt a híres célzókészülékét! Maga a büdös életben el nem trafálta volna azt a biciklistát, ha én nem nyitom ki a kocsi ajtaját!

19 / 20