VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Székely viccek #18/20

A csiki bácsi felutazik Budapestre, gondolja, hogy egy kicsit szétnéz, mert neki otthon a faluban van egy kocsmája de sajnos olyan rossz a bevétele, hogy az förtelem. Egy szó mint száz, nem megy!
Ahogy ott sétálgat, látja felírva nagy betűkkel:
"EGY CICI KÉT CICI, HÁROM FORINT EGY DECI!"
És ott tolong a jónép, hát az egy kocsma. Hazautazik a kis csiki faluba, de sajnos elfelejti a szöveget és ezt írja:
"EGY p***a KÉT CSECS, HÁROM LEJ EGY NAGYFRECCS!"

Valamikor 2040 körül Kína megtámadja Székelyföldet és a székelyek egyik percről a másikra több milliós ellenség által lettek bekerítve. Erre azt mondja a vezér székely a mellette állónak.
- Ej haj, Jenő nagy baj van!
- Mi az a nagy baj Te? - kérdi meglepetten a másik.
- Szerinted hová temetjük ezt a sok Kínait?

Székely bácsika stoppol az útszélen a tehenével. Megáll mellette egy Jaguar. A sofőr odakiált a bácsinak.
- Jó napot kívánok! Magát el tudom vinni, de a tehenét nem.
- Kösse csak az autó után! A sofőr rászánja magát, és odaköti a tehenet a vonóhoroghoz. Mennek negyvennel, a tehén kitartóan kocog utánuk. Mire a parasztbácsika:
- Mehet gyorsabban is, bírja az! A Jaguaros rákapcsol. Mennek már nyolcvannal is, amikor a vezető belenéz a tükörbe.
- Bácsi, úgy látom, kezd elfáradni a tehene! Már lógatja a nyelvét!
- Nem olyan biztos az! Merre lógatja a nyelvét?
- Balra.
- Akkor vigyázz, fiam, mert előzni fog!

A székely legény román lányt vesz feleségül, s ha már így esett, a nászéjszaka előtt tanácsokat kap az apjától:
- Fiam,amikor a menyasszonnyal az ajtó elé érsz, kapd ölbe, hogy lássa, a székely az erős. Bemész a szobába, becsmérlően dobd az ágyra, hogy lássa, a székely az büszke. Levetkőzöl, hogy lássa, a székely az szép is! Aztán a többit magad is tudod... Másnap a papa kérdi:
- Na, mit csináltál az este?
- Ölbe kaptam az ajtó előtt, hogy lássa, a székely az erős.Becsmérlően ledobtam az ágyra, hogy lássa, a székely büszke, levetkőztem, hogy lássa, a székely az szép is.
- És aztán?
- Aztán ott helyben kielégítettem magam.
- Micsodaaa!? Megbolondultál? Miért?
- Hogy lássa meg: a székely az független és autonóm!

Hazarepül Ábel Amerikából. Körül üli a falu apraja - nagyja.
- Hát aztán milyen is az a tenger? - kérdi valamelyik.
- A tenger - magyarázza Ábel bátya -, az éppen olyan, mint itt a falu szélén a kenderáztató, csak a túlsó partja is vízből van.

Székely viccek

Híre megy a székelyek között, hogy Magyarhonból jön egy finom pesti hölgy. Mondják is az öregek a fiatal legényeknek a jó tanácsot:
- Fiúk, itt nem megy az egyszerű, egyenes beszéd, udvarolni, körülményeskedni, célozgatni kell. Na, meg is érkezik a finom dáma, az egyik merészebb bálozó legény egyből eléáll, majd így szól:
- Nemes kisasszony, most hátraviszem magát a kazalba, oszt úgy meg...om, hogy két álló hétig remeg a lába.
- Már ha érti, mire célzok...

Hajtja a székely bácsi komótosan a szekerét. Egyszer csak lelassít mellette egy kocsi és kiszól a sofőr:
- Bácsi, nem tudná megmondani merre van a makaróni gyár?
- Nem tudom fiam.
A kocsi továbbhajt, a székely bácsi elgondolkozik, aztán utána kiált:
- Jóember, nem a tésztagyárat keresi?
A sofőr örömmel tolat vissza:
- De igen, tudja hol van?
- Dehogy tudom, fiam.

Öreg székely bámészkodik az úton. Arra hajt egy terepjáró, a sofőr odaszól az öreghez:
- Mondja, mély ez a tócsa?
- Nem. - jön a válasz.
A terepjáró belehajt s azonmód elmerül benne. Dühösen, nyakig sárosan kérdőre vonja az öreget, mire az álmélkodva vakargatja a fejét:
- Jé, érthetetlen! Az előbb a kacsák is erre jártak, s nekik csak hasig ért!

Vásár előtt fogadkozik az öreg székely kupec:
- Ha megsegít Isten, és lesz ezer lej hasznom, a felét a templomnak adom! A nap végére ötszáz lej haszna van.
- Milyen jól elrendezte a Jóisten! - hálálkodik az öreg.
- A maga részét már meg is tartotta.

A székely meg a fia kaszálnak a réten. Telnek az órák, egyszer csak megszólal a fiú:
- Idesapám, barchobázzunk!
Egy óra múlva jön is a válasz:
- Jó.
Ismét egy óra néma csend után:
- Gondút?
Estefelé:
- Gondútam.
Szótlanúl hazamennek. Másnap ismét kaszálnak a réten, egyszer csak a fiú megszólal:
- Rákérdezhetek?
- Ja.
- Empiriokriticizmus!
- Az. Hogy talátad ki?
- Hát, vót időm gondúkodni.

János bácsi külföldön jár és vesz egy csörgőórát. Első éjszaka nem tud aludni, elégedetten hallgatja, hogy ketyeg az óra, de egyszer csak a ketyegés megszűnik.
János bácsi felszökik, felkölti a feleségét is. Erzsi félálomban kérdezi:
- Mi a baj, János miért költesz fel, olyan jól aludtam.
Mire János bácsi:
- Asszony, áll a vacak!
Erzsi félálomban:
- Odatartsam?

A székely atyafi szántogat a mezőn, amikor megjelenik három vadász. Megkérdezik tőle:
- Bátyámuram, látott-e errefelé kend rókát?
- Láttam hát. - feleli a székely.
- Aztán merrefelé ment?
- A völgy felé - hangzik az unott válasz.
A három vadász elindul, de sehol nem lelnek a róka nyomára. Beesteledik, mire fáradtan, ám eredménytelenül visszaérkeznek. Egyikük bosszúsan kérdezi az öreget:
- Aztán mikor látta maga azt a rókát?
- Ejsze van egy hete...

18 / 20