VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Székely viccek #6/20

Áll a székely a biróságon:
- Na, hogy is volt az az eset? - kérdi a biró.
- Tekintetes biró úr, az úgy volt, hogy eszem a banánt a bicskámmal.Eldobom a héját. Gyün a román. Elcsúszik, és zsupsz bele, pont a bicskámba! Oszt még vagy hatszor!

Székely bácsit elhívják golfozni. Kap egy oktatót, kérdezi tőle:
- Mit kell csinálnom?
- A labdát úgy kell megütnie, hogy afelé a zászló felé menjen.
Az öreg felméri a távolságot, majd nagyot üt a labdába. Az végigrepül a pálya felett és a lyuk előtt két centivel ér földet.
- És most mit kell csinálnom?
- Be.. bele kell ütni a lyukba - mondja az elképedt oktató.
- Hát ezt előbb is mondhatta volna!

Székely viccek

A székely bácsi a Balaton partján nyaral. A reggelinél egy francia férfi az asztaltársa. Alig ül le a székely bácsi, a francia így szól hozzá:
- Bon appetit! A székely bácsi gondolja, az illető bemutatkozott, hát így válaszol:
- Bece Feri. Délben ismét egymás mellé kerülnek s a francia ismét:
- Bon appetit! Biztos elfelejtette, hogy már ismerik egymást, gondolja a székely bácsi, s így szól:
- Bece Feri! Este találkozik egyik barátjával, akinek elmeséli az esetet.
- Te bunkó,
- így a haver
- hát te nem tudod, hogy "Bon appetit" azt jelenti franciául, hogy "Jó étvágyat". Másnap igyekszik a székely bácsi elsőnek ott lenni, s mihelyt megérkezik a francia, így szól hozzá:
- Bon appetit. A francia udvarias mosollyal válaszol:
- Bece feri.

Az öreg székely a híd tetején guggol fényes nappal, és végzi nagy dolgát. ..Arra megy egy román zsandár, majd mérgesen rászól:
- Bátyám! Ha végzett elviszem!
- Végeztem fiam, viheti...

A székelyeknél az a szokás, hogy az esküvő után rögtön jön a nászéjszaka. Aznap este eldől , szűz volt-e a feleség. Nem lett véres a lepedő , így a székely be akarta festeni a lepedőt, de nem volt otthon csak zöld festék. Így azt gondolta , lesz ami lesz. Másnap kiterítik a lepedőt , és mindenki elcsodálkozik. Csak a székely apja szólal meg:
- Ez az fiam, az epéig!

Két székely barkochbázik:
- Tekeredik?
- Ja, tekeredik!
- Oszt kunkorodik is?
- A' hát, kunkorodik is!
- De oszt csavarodni oszt csavarodik-é?
- Csavarodik hát!
- Nono, na csak nem tán a dezoxiribonukleinsav?!

Székely bácsit egyszer ráveszik az unokái, hogy menjen már el a moziba, egy filmet megnézni, mert még életében nem volt ilyen helyen... El is megy az öreg Brassóba, a moziba és megnézi a Star Wars III-at. Mikor vége a filmnek hazaindul, és otthon a hambiton rágyújt egy cigire és értetlenül néz maga elé. Néha még a fejét is megrázza. Az unokák odagyűlnek köré és kérdezik tőle:
- Na, papa! Milyen vót a mozi? Az öreg komolyan mondja a sarjainak:
- Hát, látványos vót, az hétszentség... azok a szeparatusta draidek, meg a klónzottak ott csatáztak...izgalmas is vót...de Isten ücse, gyerekek! Én ezt nem hiszem el!!!

A székely rábámul egy agyonfestett, öreg nőre. A nőt nagyon zavarja a dolog, rászól a góbéra:
- Mit bámul úgy rám, mint borjú az új kapura?
- No hiszen! - vág vissza székely -, lehet, hogy én borjú vagyok, hanem a kapu az már nem új...

A székely paraszt megy az utcán.Látja,egy ember homokot szór a lova alá.
- Miért szór a lova alá homokot?- kérdi csodálkozva.
- Azért hogy fölálljon.
Az atyafi gondolkozik egy keveset,majd hirtelen letolja a nadrágját:
- Na, jó ember, akkor ide is szórjon egy lapáttal!

A székely nyugodtan pipázik a kapu előtt, mikor látja, hogy felesége rohan feléje.
- Uram, a Sára terhes!
- Az az ö dolga - dörmögi a székely.
- De tőled van a gyerek!
- Az az én dolgom.
- Uram, viszem a kutyát, és a Tiszába vetem magam!
- A kutya marad, a többi a te dolgod!

A magyar, a román, s a székely nemzetközi versenyt tartanak hogy ki tud a legtovább, egyhuzamban káromkodni.
Kiáll a magyar a színpadra, elkezdi, de öt perc múlva be is fejezi. Utána a román, az is hűen belefog, de tíz perc után már ő is elakad. Ezután a székely következett, aki megbotlott a lépcsőn a színpadra menet és egy fél órán át megállás nélkül "szedte a szenteket", majd feltápászkodott és azt kérdezte:
- No akkor kezdhetem?

- Bandi szolgám, ha még sokáig tart ez a hőség, minden barom elpusztul.
- Csak a nagyságos urat tartsa meg a Jóisten!

6 / 20