VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Székely viccek #1/20

A székelynek kehes a lova. Elmegy az állatorvoshoz, aki lóport ír fel az állat számára, hogy a székely fújja a ló szájába.
Két hét múlva találkozik az orvos a székellyel, és megkérdi, hogy használt-e a por?
Mire a székely:
- Dehogy, a rühes dögje hamarább fújt, mint én.

Székely és a fia polipot fogtak az erdőben.
Megszólal a székely:
- Hát, fiam, kur*ára eltévedtünk!

Felborul a szekér, a székely fiú leül a kiborult széna mellé, minek siesse el a dolgot, rágyújt egy pipára. Arra megy a komája, leül melléje, az is rágyújt egy füstülőre. Hát így pipázgatnak, mikor a koma kiveszi a pipát a szájábul, oszt mögszólal:
- Fölborút?
Hát erre a fiú is kiveszi a szájából a pipát, s válaszol emígyen:
- Föl a.
Méregeti a koma a szekeret, aztán kérdi:
- Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:
- Kén biz a.
Szippant egyet a koma:
- Híjjak segítséget?
Füst kieresztve:
- Híjjá.
Újabb szippantás:
- Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
- Jó biz a.
Szipp, kérdés:
- Oszt hun van ü most?
Füst, felelet:
- A szekír alatt.

A rendőr megállítja a székely parasztbácsit.
- Hé, bátyám, mit visz azon a szekéren?
A parasztbácsi odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
- Szénát.
- És miért sugdolózik?
- Hogy a lovak ne kérjenek!

Székely viccek

Vonaton odaszólnak a székelynek:
- Húzza fel az ablakot, bátya, mert hideg van kinn!
Felhúzza: - Na, most már meleg van kinn?

Az öreg székely gurul a kétlovas szekerén az országúton. Egyszer csak megelőzi egy csillogó Merci, amely lefékez és visszatolat a szekér melle. Kiszól belőle egy kopasz újgazdag:
- Na, tata, aztán hány lóerős a maga szekere?
- Ez, kettő! - felel az öreg.
A tahó elvigyorodik:
- Az enyém meg 400! - azzal csikorognak a kerekek és elhajt a Merci.
Fél óra múlva az öreg elér egy élesebb kanyarhoz, ahol azt látja, hogy a merci totálkáros állapotban egy fa köré van csavarodva, a kopasz meg az árokban fekszik és nyöszörög.
Az öreg nézi a csávót, majd az autóját, és így szól:
- Mi van, öcsém, szétszaladt a ménes?

A székely legény apjához fordul tanácsért, mert tetszik neki egy szép magyar lány, és magáévá szeretné tenni:
- Édesapám, maga mint sokat látott ember mit javasol, hogy járjak el?
- Drága fiam! Először is vidd el a lányt egy szállodába, mutasd meg, hogy a székely tehetős.
- Jólvan édesapám! És utána?
- Fiam, utána ahogy a szállodába értek, vedd az ölödbe és úgy vidd fel a szobába. Lássa a lány, hogy a székely erős.
- Úgy lesz Édesapám! És utána?
- Fiam, utána levetkőzteted a lányt, levetkőzöl te is, biztos már a lány is fog tudni ezt-azt a dolgokról... és megteszitek, amit olyankor tenni szokás!
Az eset után az öreg székely kíváncsian kérdezi a fiát, hogy mi történt a lánnyal...
- Én pont úgy jártam el, ahogy azt Édesapám előtte elmondta, elvittem szállodába, megmutattam, hogy a székely tehetős, az ölemben vittem a szobába, megmutattam, hogy a székely erős...-mondja a fiú.
- Értem, édes fiam, de a szobában mi történt?? - kérdi az öreg kíváncsian
- Levetkőztünk... majd maszturbáltam!
- De fiam, mi történt nem engedett a lány???
- Az engedett, de megmutattam neki, hogy a székely amellett, hogy tehetős és erős, önálló és autonóm!

Egyszer a riporter a nagyvárosból kimegy az öreg székelyhez riportot
készíteni! Mondja a riporter:
- Meséljen már valami izgalmasat bátyám, had dicsekedjek el a
nagyvárosban a dologgal!
Az öreg fél óra múlva beleszív a pipájába.
- Há' vót ecce egy kecske.
- Igen, aztán?
- Há eveszett.
- Aztán?
Félóra múlva beleszív a pipájába az öreg.
- Oszt meglett!

Székely bácsi a falu bíróságán, el akar válni a feleségétől. - kérdezi a bíró:
- Mért akar elválni a feleségétől, Pista bácsi?
- Mert megcsalt a szomszéd gazdával.
- És maga, Pista bácsi, még sosem csalta meg a feleségét?
- Hát dehogynem.
- De hát akkor mért akar elválni, hiszen maga se jobb az asszonynál?
- Ejj, maga nem ért engem, bíró úr! Ha én a csizmámmal belelépek a tehénsz..rba, csak lemosom, és ugyanolyan lesz, mint vót. De ha a tehén jön és belesz..rik a csizmámba, hát azt a csizmát maga se venné többet fel!

A székely bácsika 30 évig vágott fát, hogy elmehessen Las Vegasba egy kaszinóba és játszhasson egy jót. Elmegy a bankba, hogy megtudja, mennyi pénzze van, és hogy megnézze, hogy elég-e. Nem volt elég, ezért még 5 évig vág fát. Ekkor elmegy ismét a bankba, hogy megnézze elég-e. Ekkor sem volt elég a pénz, ezért még 10 évig dolgozott. 10 év múlva ismét benéz a bankba, és örömmel látja, hogy elég pénzt szedett össze. Gyorsan összepakolt, és utazott Las Vegasba. Bement egy kaszinóba és rögtön leült az első rulett asztalhoz. Mindent felrakott a feketére. Piros 28-as lett a nyerő. Ekkor a székely bácsika elmosolyodott, és csak annyit mondott:
- Könnyen jött, könnyen ment...

A székely fintorogva beleszagol a levegőbe:
- Fiam, te voltál?
- Nem.
- Asszony, akkor te?
- Nem.
- Akkor én.

A székely nézelődik az állatkertben. Csodálja, hogy a veszedelmes nagyvadak
engedelmeskednek a gondozónak, igaz az nem bántja őket.
- Mondja az úr, mit művel kend az állatokkal, hogy így engedelmeskednek, s
meg tudja fékezni őket?
- A szemeim erejével hatok rájuk.
- Megkérném szépen, nézzen egyszer jól a feleségem szemei közé is!
A férj borotválkozik a fürdőben és morog magának:
- A fenébe! Ezzel a borotvával még a nyakamat sem tudom elvágni!
Az asszony beszól neki:
- Beadjam a nagy kést?

1 / 20