VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Székely viccek #3/20

Szörnyű vihar dühöng egy kis székely faluban. Sára nem hajlandó kimenni a kútra vizért, hogy levest főzzön az urának.
Ármin gazda jöve hazafele a kapálásból, és meghökken:
- Nincs ebéd, asszony?
- Csak nem kívánja kend, hogy bőrig ázzak azért a kis meleg ételért?
Az öreg nem szól semmit. Veszi a favödröt, kimegy a kútra, megtölti vizzel, és nyakon önti az asszonyt.
- Megbolondult kend? Miért öntött le? Csurom viz lettem!
- Most már vizes vagy, hát kimehetsz a kútra esőben is...

Két székely télen megy az erdőre fát vágni. A kettő két különböző irányba megy, mire az egyik a másiknak:
- Gyere komám, mert fogtam egy medvét. - erre a másik:
- Akkor hozd ide. - az előző:
- Igen de az istennek sem akar elengedni.

A székely elviszi a lovát az állatorvoshoz, mert túl lassúnak találja az állatot.
- Doktor úr! Adjon má' valamit a lovamnak mert nagyon lassú.
Az állatorvos gondolkodóba esik majd bemegy a rendelőbe és kihoz egy fűzér csípős paprikát.
- Na Pista bátyám! Ha ezzel bekeni a lova hátulját, garantáltan gyorsabb lesz!
Hát a székely úgy is tesz, bekeni a lova farát, mire a ló elszalad, de fél perc múlva már nem is látni. Pista bácsi kétségbe esik, hogy fogja már utolérni a lovat, tanakodik egy kicsit, majd így szól:
- Doktor úr, nem kérhetnék-e én is abból a csodaszerből, hogy utó'kapjam a lovat?
- Dehogynem!
Hát bekenik a székely leszopét is, mire az eszeveszett vágtába kezd, egy idő után kielőzi a lovat, és persze előbb ér haza. Azt mondja a feleségének aki a kapuban várja:
- Bözsi, mindjá' gyün a ló is majd kösd be az istállóba, én még fordulok vagy kettőt!

Egy japán megy a Hondáján az országúton, és egyszer csak egy székely legény elhúz mellete egy Rigán. Gyorsít a japán, és leelőzi a székely legényt, de alig megy egy keveset, a Riga megint elhúz mellette. Még inkább gyorsít, de a Riga lerázhatatlan. Kicsit később látja a japán, hogy a székely legény áll az út szélén. Odamegy hozzá, és felajánlja, hogy cseréljenek motort. Áll a vásár, ám amikor a japán akarja indítani a motort, az csődöt mond. Szól a székely legényhez, hogy mutassa meg, miként működik. Mire a legény:
- Ja! A nadrágtartót elfelejtettem odaadni.

Székely viccek

Mondd csak fiam mit ád a juh?
- Tejet.
- Hát még mit?
- Hát...gyaplút is ád.
- Nagyon jó! És mit készítenek gyapjúból?
A gyerek hosszan hallgat, mígnem a tanító a segítségére siet.
- Hát miből van a nadrágod, fiam?
- Szétfejtettük öregapám kabátját, oszt abból.

Székely bemegy a fővárosi patikába, és kéri az előírt gyógyszert.A patikus véletlenül hashajtót ad neki. A székely rögtön beveszi a kapszulát. Megy az utcán, és találkozik egy legénnyel, aki megkérdezi tőle:
- Merre van a patika öregapám?
- Csak kövesd fiam ezt a sárga csíkot és megtalálod.

Idős székely házaspár üldögél a ház előtt. Az öreg tanakodik:
- Te anyjuk! Ha az egyikőnk meghal, én beköltözök a városba...

Az öreg székely nekiáll reggel egy hatalmas farönköt faragni. Elmegy a háza előtt a szomszédja és megkérdi:
- Mi lesz abból, szomszéd?...
- Ebből, fiam, székelykapu -válaszol a székely.
Nem sokkal később a szomszéd megint elmegy a ház előtt, látja, hogy az öreg még mindig nagy munkában van, így bekérdez ismét:
- És abból mi lesz, szomszéd?....
- Ebből, fiam, kocsirúd.
Dél tájékán a székely térdig érő forgácsban ül, és még mindig farag. A szomszéd újra kíváncsiskodik:
- Ebből mit farag, szomszéd?....
- Ebből, fiam, szék lábát.
Estefelé már nagy forgács gyűlik össze az öregnél, de ő még mindig farag. A szomszéd naná hogy ismét érdeklődik:
- Mi lesz abból, szomszéd?....
Mire az öreg:
- Ebből, fiam, fogpiszkáló...ha el nem cseszem már megint...

Az erdei út szélén egy fiatalasszony megállít egy székely lovaskocsizót:
- Bátyám, elvinne-e Kolozsvárra?
- El bizony, ugorjon csak fel! Mennek tovább, egyszercsak megszólal a kocsis:
- A héten már maga a harmadik várandós asszony, akit Kolozsvárra viszek!
- Nem vagyok én várandós.
- De nem is értünk még oda!

Az öreg székely mendegél a szekérrel mellette az asszony. Egyszerre csak egy nagy vihar kerekedik és egy villám kicsapja az egyik lovat a szekér elől, mire az öreg csak ennyit mond:
- No. Kis idő elteltével egy újabb villám kicsapja a másik lovat is a szekér elől mire az öreg megint csak:
- No. Ahogy a viharban állnak egy újabb villám lecsapja az asszonyt mellőle a bakról mire az öreg:
- No végre!

Jancsi áll az út mellett, stoppal akar tovább menni. Arra jön az öreg székely, mélyen begubózva a gubájába, hajtja a két lovát komótosan.
- Messzire van-e Kolozsvár?- kérdi Jancsi. - Az öreg rándít egyet a fején.
- Nem biza!
- Hát, oszt elvinne-e? Az öreg nem szól semmit, csak a bal válla mögül hátra int. Mennek egy órát, az öreg nem szól egy szót sem, mire János megint megkérdezi:
- Messzire van-e Kolozsvár, bátyám? Az öreg köhent egyet:
- Hát, az bizony már messze!

Egy budapesti tudós és egy székely öreg utazik a vonaton Brassó felé. Mennek egy ideig, aztán megszólal a tudós:
- Figyeljen ide! Barkobázzunk! De mivel én sokkal okosabb vagyok, ezért ha én nem tudok válaszolni,adok ezer forintot, de ha maga nem tud válaszolni, akkor magának csak száz forintot kell adnia.
A székely belemegy a játékba.
Tudós:
- Afrikai rovar, nagy kék páncélja van.
Székely:
- Nem tudom, itt a százas. Most én jövök. Vízben él, hat lába van, a parton sántít és moty-moty!
Tudós:
- Nem tudom. Itt az ezres. Mi a válasz?
Székely:
- Nem tudom, itt a százas.

Székely a fiával fekszenek a sátorban.
- Te maszturbálsz édes fiam - kérdi a székely az éjszaka közepén.
- Bevallom édesapám, hogy én.
- Na és jutottál e valamire?
- Bevallom édesapám, hogy nem.
- Na akkor talán próbáld meg a sajátoddal!

Áron bácsi felutazik Pestre erdélyből, hogy nyelvet tanuljon. Be is tér egy jónevű iskolába, ahol szóba elegyedik a titkárnővel:
- Hát aztán milyen nyelvet szeretne megtanulni, Áron bácsi? - kérdezi a titkárnő.
- Hát a hébert.
- És miért?
- Tudja, én már majdnem nyolcvan vagyok, érzem, vár a halál. Gondoltam, megtanulok héberül, mert ha a mennybe jutok, majd az anyanyelvén beszélhetek az Istennel.
A titkárnő néz egyet, majd igy folytatja:
- Természetesen nálunk megtanulhat héberül, Áron bácsi, de arra nem gondolt, hogy mi lesz, ha esetleg a pokolba kerül?
- Áhh! Románul már úgyis tudok...

3 / 20