VidámPercek.club

VidámPercek.club

Üdvözöljük Magyarország legviccesebb klubjában!

Székely viccek #7/20

A székely fiú hazaérkezik a városból, s mikor be akar lépni az ajtón, a húgának a szétmarcangolt tetemét látja meg a küszöbön heverve. Beljebb is lép tüstént, ahol meglátja az anyja széttépett hulláját az előszoba padlóján kiterülve. A fiú a konyhába veszi az irányt, és látja ám, hogy az apja a konyhaasztalon ül, és az arcán iszonyatos seb tátong. Megkérdezi tüstént a fiú:
- Édesapám! Mi történt itt?
- Hát fiam, begyütt a medve... széttépte a húgodat, széttépte az anyádat, nekem meg belekarmolt a képembe...
- És nagyon fáj, édesapám?
- Csak ha nevetek..

Székely viccek

Két székely ül a tűznél. Nagy csend. Egyszercsak megszólal az egyik:
- Kend! van magának másik gatyája?
Negyedóra csend, majd beleszín a pipájába a másik és megszólal:
- Van biza!
Újabb negyed óra csend és megszólal az első:
- Akkó' ez hagy égjen!

Az öreg székelynek megbetegszik a tehene, és kihívja az állatorvost. Az orvos fölírja a receptet, amivel az öreg bemegy a városba, majd amikor visszaér, azt mondja a feleségének:
- Te' asszony! Kóstold meg a gyógyszert, nehogy valami baja legyen a tehénnek!

Az öreg székely kapálgat a domboldalon mikor arra lesz figyelmes hogy erekciója van. Eldobja a kapát s ordítva rohan lefelé a domboldalon az asszonyhoz, aki épp a ház előtt mos. Az asszony csak nézi az üvöltve rohanó urát s nem érti a dolgot.
Mire az öreg leér addigra alábbhagy a férfiasság is. Felbőszülve teremti le az asszonyt.:
- Te Margit! Ha legközelebb így lesz te egyből eredj az ágyba oszt vesd széjjel a lábod!
Eltelik pár hét mikor az öreg ismét kapál a domboldalon. Az asszony megint a ház előtt mos mikor látja az urát ordítva rohanni lefelé. Okulva az előző eseten bemegy a házba és szétveti a lábát az ágyon. Beront a szobába az öreg és felbőszülve teremti le ismét az asszonyt.:
- Te Margit az anyád mindenit! Te itt mereszted a p***ád mikor lángol a pajta!

Székely gondolkodik, hogy kaszálni kéne birtokán, s ehhez kölcsön kérné a szomszédja kaszáját. át is megy hozzá.
- Komám, adja má'n kőcsön a kasszáját!
- Adnám én, de van egy kis probléma: ha kőcsön adom, maga kicsorbíjja, akkor mérges leszek. Ha nem adom, maga lesz mérges. De van ám itten egy áthidaló megoldás!
- Mi vóna a?
- Emegy maga a p***ába!!

A székely család fát szállít egy szekéren. Felborul a kocsi és maga alá temet mindenkit a fa. Kis idő múlva kimászik az apa és rágyújt. Egy óra múlva előmászik a gyerek is, ő is rágyújt. Két óra múlva megszólal a gyerek:
- Idösapám, idösanyámat nem szedjük ki a fa alól?
Mire az öreg:
- Minek? Úgyse dohányzik.

Négy székely ül körben egy asztalnál. Az asztalon egy flaska áll. Az első megfogja, húz belőle egy nagyot, lerakja az üveget. A második szintén megfogja, húz egy nagyot, lerakja. A harmadik szintén. A negyedik is meghúzza, majd miután lerakja, megszólal:
- Ez petróleum!
Az első végigméri és megszólal:
- Az.

Hajnali kettőkor verik az öreg székely ablakát.
- Ki az? - kérdi álmosan.
- Én vagyok az Áron bácsi, a Gergő, a szomszéd legény! Van magának itthon tintája?
- Nincsen fiam - válaszolja, majd megint elalszik. Húsz perc múlva megint verik az ablakot...
- Ki az? - hangzik a kérdés megint.
- Én vagyok Áron bácsi, a Gergő, hoztam magának tintát...

Egy ügyvéd elmegy kacsára vadászni. Lő is egyet, de a kacsa beesik egy elkerített birtokra. A birtok tulajdonosa, egy öreg székely éppen ott kapálgat.
- Uram, legyen szíves, adja már ide azt a kacsát! - kéri az ügyvéd.
- Dehogy adom, az én földemre esett, tehát az enyém! - mondja az öreg székely.
- Nana! Én egy ügyvéd vagyok, velem ne szórakozzon! Ha nem adja ide, akkor úgy beperelem, hogy mindenét elveszti! - fenyegetőzik az ügyvéd.
- Várjon csak! Itt, vidéken a vitás ügyeket a "három rúgás törvénye" szerint rendezzük. Hajlandó alávetni magát?
- Az mit jelent?
- Én kezdem. Maga megfordul, én meg háromszor jó fenékbe rúgom. Ha bírja, akkor cserélünk, és maga jön. Annál az igazság, aki tovább bírja.
Az ügyvéd végigméri az öreget, és azt gondolja: "Ezt a fazont kirúgom a világból is, ennél egyszerűbben úgysem tudnám elintézni a dolgot."
Szóval, belemegy. A székely bácsi kezd. Nekiszalad, és egy akkorát rúg az ügyvédbe, hogy az beleremeg.
A második rúgás akkorára sikerül, hogy az ügyvéd az orrával felszántja a földet.
A harmadikra még a szeme is könnyes lesz.
Leporolja magát, és odafordul az öreghez:
- Na, forduljon meg, most én jövök!
A székely megpödri a bajszát:
- Jól van, feladom. Vigye a kacsáját!

Az öreg székely szállna fel a buszra, de azért még megkérdezi a sofőrt:
- Tessék mán mondani, oszt hova megyen ez a busz?
- Kolozsvárra.
- Oszt biztosan odamegy-e?
- Bácsikám, hát láthatja, hogy az van az oldalára kiírva, hogy Kolozsvár, tehát biztosan odamegy.
- Nem hiszek én az ilyen feliratoknak!
- Aztán mért nem hisz nekik, bácsika?
- Hát mer mikó egyszer a városban betértem a hivatalba, láttam ott egy ajtót. Ki volt írva, hogy NŐK, bementem, oszt WC vót.

7 / 20